Med Danmark i Verden

Project Details

CLIENT

DATE

IN

SKILLS

LINK

PROJECT DESCRIPTION

Med Danmark i Verden

Det samlede materiale henvender sig til:

 • Navigations- og maskinmesteruddannelserne
 • HHX, Handelsskoler
 • Gymnasier og HF
 • CBS og lignende.

Serien omfatter:

Program 1: Danmark i hele verden Program 2: Samarbejdet i en international besætning Program 3: Samarbejdet mellem Martec, PUC og Ciaga Program 4: Kultur som øjenåbner Program 5: Brasilien som eksportland

Filmene kan ses for oplevelsens skyld, eller de kan bruges i faget Kulturforståelse, hvor de knytter an og eksemplificerer centrale begreber, herunder:

 • Introduktion til det beskrivende og det komplekse kulturbegreb
 • Kulturen som dannelsesprojekt
 • Magtdistancen
 • Høj- og lavkontekstuelle kulturer
 • Monokron og polykron kultur
 • Personfokuserede og handlingsfokuserede kulturer
 • Formelle og uformelle kulturer
 • Ekspressive og reserverede kulturer
 • Lineære, multiaktive og reaktive kulturer
 • Individualisme kontra fællesskab.

Materialet er gratis.

Læs mere og login på Nexus Learning

Foredrag om Danmark i Verden Ebbe Kyrø tilbyder også foredrag om Danmark i Verden. Det varer 2 timer og sammen med masser af personlige historier indeholder det film fra Skoleskibet Danmark og fra OL i Rio. Foredraget handler om kulturmøde, søfart, og tværkulturelt arbejde og kan tilpasses forskellige målgrupper.

Kontakt Ebbe Kyrø på ek@nexus.dk eller tlf. 40115905 for at høre nærmere. Foredraget blev første gang afholdt for fulde hus i Dragør Borgerforening den 31. oktober 2016.